• Posted byadministrator
  • september 20, 2017
Posted in Nieuws

Banken steeds strenger bij verstrekken hypotheek

Sinds dit jaar is er een nieuwe wetgeving van kracht, die bepaalt dat er jaarlijks 0,5 % van de herbouwaarde dient te worden toegevoegd aan het reservefonds groot onderhoud OF de VvE dient in het bezit te zijn van een gedegen Meer jarenonderhoudsplan (MJOP) dat niet ouder is dan 5 jaar.

Het blijkt nu, dat in de praktijk banken steeds vaker deze wetgeving gaan volgen. Dit kan gevolgen hebben voor de koper. Als dit niet op orde is dan wordt het moeilijker om een hypotheek te krijgen.

Het advies is dan ook hier prioriteit aan te geven, voor zover dit nog niet is gedaan. Als De Horst kunnen u daarbij ondersteunen. Wij beschikken over de nodige kennis en ervaring om tot een gedegen MJOP te komen. Overigens is het voor VvE’s die onder het modelreglement 2006 vallen al verplicht dit te doen en om de 5 jaar het MJOP te actualiseren.

Mocht de VvE besluiten om 0,5% van de herbouwwaarde te reserveren, dan is het goed deze herbouwwaarde ook te actualiseren door een taxatie te laten uitvoeren. De herbouwwaarde is ook van belang voor de opstalverzekering.

Het laatste nieuws