• Posted byadministrator
  • september 19, 2017
Posted in

Voor een VvE is het is anno nu onmogelijk om op de hoogte te zijn van alle veranderingen en kleine lettertjes in wet- en regelgeving. De professionals van De Horst zijn dat wel. Alle actuele kennis van procedures die nodig zijn om een VvE goed te besturen hebben zij paraat. Dat geldt bijvoorbeeld voor alles wat met de notariële vastgelegde splitsingsakte te maken heeft. Hierin zijn de afzonderlijke appartementsrechten vastgelegd om duidelijk aan te geven wat de gemeenschappelijke en de privé-gedeelten in het gebouw zijn. In het splitsingsreglement is onder andere vastgelegd welke onderdelen van het onderhoud voor rekening van de individuele eigenaar komen en welke voor de VvE. Ook het opstellen van een huishoudelijk reglement en toezicht op de handhaving kan met een gerust hart aan de deskundigheid van het De Horst-team worden overgelaten.

Het laatste nieuws